Telefoon : 0174 - 514 260  |  E-mail : info@adctandartsen.nl

Voorwaarden ADC Tandartsen De Lier

Het eerste consult
Bij een eerste bezoek brengen wij graag samen met u al uw tandheelkundige wensen en/of eventuele
problemen in kaart.We voeren een uitgebreid mondonderzoek uit, vaak is het dan nodig om röntgenfoto’s te maken om de situatie van het gebit goed vast te kunnen leggen en te beoordelen. Deze worden besproken en er wordt een behandelplan gemaakt. Voor de nodige behandelingen wordt een nieuwe afspraak gemaakt.Bij het eerste consult vragen wij een medische anamneselijst in te vullen. Hierdoor stelt u ons op de hoogte van uw gezondheid, eventueel medicijngebruik en allergieën. Dit in verband met mogelijke interacties met tandheelkundige behandelingen of recepten die we voorschrijven.

Tevens willen wij dat u bij het eerste bezoek de volgende documenten bij zich heeft:

• Geldig legitimatie bewijs
• Verzekeringspas

Verhindering bij afspraak
Bent u verhinderd, dan moet u uw afspraak telefonisch, uiterlijk 24 uur van tevoren hebben afgezegd.
Heeft u dat niet gedaan, dan zijn wij genoodzaakt u de gereserveerde tijd in rekening brengen.
Het afzeggen van uw afspraak per e-mail is helaas niet mogelijk!

Waarneming en spoedgevallen
Als zich tijdens de openingsuren van onze praktijk een spoedgeval voordoet dan kunnen wij meestal die dag
ruimte maken om u te helpen. Voor spoedhulp buiten de openingstijden van de praktijk om hebben wij met
de tandartsen in de buurt afspraken gemaakt over waarneming. Als u ons telefoonnummer draait, hoort u
via het bandje wie er op dat moment dienst heeft. Een zelfde regeling is getroffen als wij met vakantie zijn.
Als u voor een spoedgeval door een dienstdoende collega wordt geholpen, dan is het de gewoonte dat u daar
contant afrekent. U krijgt uiteraard wel een kwitantie mee, die u vervolgens naar uw verzekering kunt sturen.

Privacy, patiëntendossier
Zoals in de gezondheidzorg gebruikelijk is, hebben ook wij voor onze patiëntenadministratie een privacyreglement.
Dat houdt onder meer in dat u inzage heeft in uw gegevens en dat wij derden alleen met uw toestemming uw
gegevens mogen verstrekken.

Wijzigingen doorgeven
Mochten uw persoonlijke gegevens of uw verzekeringsgegevens veranderen willen wij u vragen ons hier
zo spoedig mogelijk over te informeren, zodat wij het in ons bestand kunnen aanpassen. Dit geldt ook in
het geval er iets verandert met betrekking tot uw gezondheid.